2010 m. lapkričio 10-11 dienomis TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė dalyvavo Pasauliniame forume apie migraciją ir raidą. Pasaulinis forumas - tai galimybė politikos kūrėjams ir aukščiausio lygio migracijos politikos įgyvendintojams aptarti opiausias migracijos ir jos poveikio raidai problemas ir klausimus. Šiais metais forumas vyko Meksikoje. Jis rengtas jau ketvirtą kartą.


         

2010 m. balandžio 19 dieną Seime vyko Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdis, skirtas lietuvių emigracijos, grįžtamosios migracijos, pilietybės ir kitiems užsienyje gyvenantiems lietuviams svarbiems klausimams aptarti. Posėdžio metu TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė kalbėjo apie lietuvių grįžtamosios migracijos potencialą. Ji pabrėžė, jog krizės laikotarpiu ypač aktyviai turėtų būti skatinamas lietuvių diasporos dalyvavimas šalies gyvenime, tiek sudarant sąlygas kurti verslą, tiek dalyvauti mokslinėje ir kitoje veikloje, ir taip padėti šaliai išbristi iš sunkmečio.    
TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė skaitė pranešimą Seime.


 

2010 m. balandžio 15 d. TMO Vilniaus biuras Ignalinoje organizavo seminarą "Pagalba užsieniečiams savanoriškai grįžti namo".  Seminare dalyvavo migracijos tarnybų, valstybės sienos apsaugos tarnybų, Pasieniečių mokyklos bei savivaldybės administracijos darbuotojai. Seminaro metu kompetentingų institucijų darbuotojams buvo pristatyta Tarptautinė migracijos organizacija, jos vykdomos veiklos bei trečiųjų šalių piliečiams teikiama savanoriško grįžimo į kilmės šalį pagalba, aptartos bendradarbiavimo galimybės, taip pat buvo parodytas vaizdo klipas apie savanoriško grįžimo pagalbą. Seminaras organizuotas vykdant projektą "Efektyvus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas", Europos grąžinimo fondo lėšomis.


 

 

     

2010 m. kovo 29 – 31 d. TMO Vilniaus biuras Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose organizavo seminarus "Pagalba užsieniečiams savanoriškai grįžti namo".  Seminaruose dalyvavo migracijos tarnybų, valstybės sienos apsaugos tarnybų, savivaldybių administracijų bei pagalbą užsieniečiams teikiančių organizacijų darbuotojai. Seminarų tikslas - supažindinti kompetentingas institucijas su TMO Vilniaus biuro vykdomomis veiklomis ir stiprinti bendradarbiavimą teikiant pagalbą užsieniečiams savanoriškai grįžti į kilmės šalį. Seminarai organizuoti vykdant projektą "Efektyvus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas", Europos grąžinimo fondo lėšomis.


 

 

 

2010 m. kovo 1-5 d. TMO Vilniaus biuro atstovai dalyvavo mokomajame vizite Londone. Vizito tikslas buvo pasidalinti gerąja praktika savanoriško grįžimo pagalbos srityje. Šio vizito metu TMO Vilniaus biuro atstovai susipažino su TMO Jungtinės Karalystės biuro vykdomomis savanoriško grįžimo pagalbos programomis, bendradarbiavimo su valstybinės valdžios institucijomis galimybėmis ir privalumais, lankėsi TMO regioniniuose biuruose, imigrantų sulaikymo centre, susitiko su nevyriausybinės labdaros organizacijos atstovais, taip pat stebėjo realius savanoriško grįžimo pagalbos atvejus.


 

2010 m. vasario 25 d. TMO Vilniaus biuras organizavo seminarą, skirtą oro vežėjų, vežėjus aptarnaujančių įmonių ir užsieniečių išvykimą prižiūrinčių institucijų darbuotojams. Seminaro metu pristatyta TMO Vilniaus biuro teikiama pagalba užsieniečiams savanoriškai grįžti į kilmės šalis, domėtasi vežėjų pozicija skraidinant Lietuvoje neteisėtai esančius užsieniečius, aptartos asmenų, turinčių specialių poreikių, skraidinimo sąlygos, informavimo apie savanoriškai grįžtančius keleivius tvarka ir bendradarbiavimo galimybės. Seminaras organizuotas vykdant projektą "Efektyvus grąžinimo mechanizmas: pareigūnų gebėjimų stiprinimas", Europos grąžinimo fondo lėšomis.


 

 2010 m. Sausio 28 – 29 d. Kaliningrade vyko „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado regione“ projekto pratęsimo pristatymas. Projektas pratęstas iki 2010 m. spalio 30 d. Susitikime dalyvavo Kaliningrado regiono vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų Caritas West (Kaliningrado ir Černiachovsko padalinių) , Socialinė ir psichologinės paramos „Satori“ centro, „Jaunimas už žodžio laisvę“, Moterų krizių centro lyderiai ir atstovai. Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su tarpine veiklos ataskaita, jiems buvo pristatytos naujosios projekto veiklos.


 

  

    

2009 m. gruodžio 17 d. vyko Europos migracijos tinklo Lietuvos Nacionalinio informacijos centro ir TMO Vilniaus biuro organizuotas darbinis susitikimas užsieniečių savanoriško grįžimo ir grąžinimo klausimams aptarti. Susitikimas skirtas praktinėms problemoms, kurios kyla teikiant pagalbą grįžti savanoriškai, spręsti ir tarpinstituciam bendradarbiavimui plėtoti. Įvairių valstybinių institucijų atstovai tarėsi, kaip būtų galima operatyviau ir sklandžiau vykdyti užsieniečių grįžimą į jų kilmės šalis. Taip pat buvo pristatyta šiuo metu į nacionalinę teisę perkėlinėjama ES Grąžinimo direktyva.


 

2009 m. gruodžio 16 d. viešbutyje „Klaipėda“, Vilniuje įvyko galutinė projekto „Prieinama informacija – sėkmingos integracijos garantas“ konferencija. Renginio metu buvo pristatyti šio projekto rezultatai, kitų ES šalių (Jungtinės Karalystės ir Vengrijos) patirtis integracijos srityje, bei rekomendacijos, kurias parengė TMO Vilniaus biuras apibendrinęs projekto rezultatus, identifikuotas imigrantams iškylančias problemas bei kitų šalių gerąją patirtį. Konferencijos metu pranešimą apie informacijos svarbą integracijos procesui taip pat skaitė Vilniaus apskrities migracijos valdybos viršininkas Gintaras Bagužis.

Tai paskutinis projekto „Prieinama informacija – sėkmingos integracijos garantas“ renginys. Kitais metais projekto veiklos nebus tęsiamos, nes migrantų konsultavimo ir informavimo veikla yra išbraukta iš EIF remiamų veiksmų sąrašo. 

     


 

2009 m. lapkričio 26 – 27 dienomis viešbutyje „Centrum“, Vilniuje, buvo organizuoti seminarai Trečiųjų šalių piliečiams, kurių metu buvo pristatytas informacinis leidinys „Gyvenu Lietuvoje. Žinynas atvykusiesiems“ bei atsakyta į migrantų klausimus.

 

Lapkričio 26 d. seminaras buvo skirtas imigrantams, kalbantiems rusiškai (seminaras vyko rusų kalba), o 27 d. Kinijos piliečiams (seminaras vyko lietuvių kalba su vertimu į kinų kalbą). Seminarų metu specialistai trumpai pristatė bendrą informaciją, o pagrindinis dėmesys buvo skirtas atsakymams į migrantų klausimus, asmeninėms konsultacijoms.

 

Seminaruose dalyvavo bei konsultavo Migracijos departamento, Vilniaus apskrities migracijos valdybos, Valstybinių ligonių kasų, SODROS, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centro bei TMO Vilniaus biuro specialistai. Šiems specialistam lankytojai turėjo daug klausimų, susijusių su leidimais gyventi Lietuvoje, pensijų, darbo stažo perkėlimu; socialinį, sveikatos draudimą bei lietuvių kalbos mokymąsi.

 

Seminaruose apsilankė virš 50 trečiųjų šalių piliečių, taip pat dalyvavo nemažai Lietuvos piliečių, kurie rinko informaciją savo draugams ir artimiesiems, kurie ketina atvykti gyventi į Lietuvą.

 

 

 

 

2009 m. lapkričio 20 d. TMO Vienos biure vyko Europos migracijos tinklo (EMT) Austrijos, Lietuvos ir Slovakijos nacionalinių koordinatorių susitikimas. Lietuvai atstovavo Mantas Jeršovas ir Ramunė Čiurlionytė. Šis susitikimas buvo EMT atstovaujančių TMO biurų darbinis seminaras, siekiant pasidalinti patirtimi dalyvaujant Europos migracijos tinkle. TMO Austrija dalyvauja tinkle nuo 2002, o Lietuva ir Slovakija įsijungė tik prieš metus.

 


2009 m. lapkričio 18-19 dienomis TMO Vilniaus biuro darbuotojao Ramunė Čiurlionytė ir Mantas Jeršovas dalyvavo Vienoje vykusioje konferencijoje „Savanoriško grįžimo bei reintegracijos Europoje struktūrų kūrimas: Čečėnijos atvejis“. Konferenciją organizavo Austrijos Vidaus reikalų ministerija, TMO Vienos biuras bei Europos migracijos tinklo Austrijos Nacionalinio informacijos centras. Konferencijoje buvo pristatyta įvairių Europos šalių patirtis, bei skirtingų organizacijų vaidmuo bei indėlis vykdant savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programas, ypatingą dėmesį atkreipiant į šiuo metu atsirandančias programas, skatinančias čečėnų grįžimą į savo kraštą. Konferencijoje dalyvavo per 70 žmonių iš įvairių Europos šalių, taip pat ir atstovai iš Čečėnijos. Pagrindinė žinia nuskambėjusi konferencijoje buvo tai, kad per pastaruosius 2-3 metus daugelyje Europos šalių stebimas labai sparčiai didėjantis savanoriškų grįžimų į Čečėniją skaičius. Kaip viena iš priežasčių buvo paminėta gerėjanti tiek bendra, tiek ir gerėjanti padėtis pačioje Čečėnijoje. 


2009 m. lapkričio 8 – 12 dienomis Audra Sipavičienė, Rita Augutiene ir Ieva Budvytytė dalyvavo mokomajame vizite Budapešte. Vizito tikslas – pasidalinti gerąja praktika integracijos srityje.Šio vizito metu TMO Vilniaus biuro atstovės susipažino su migracijos situacija Vengrijoje ir vykdomomis imigrantų iš trečiųjų šalių integracijos programomis, bei dalyvavo imigrantų bendruomenių lyderių mokymuose.Vengrijoje, kaip ir Lietuvoje, integracijos programos (trečiųjų šalių piliečiams legaliai gyvenantiems šalyje) buvo pradėtos vykdyti 2009 metų pradžioje ir yra iš dalies finansuojamos Europos sąjungos Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai.

2009 m. lapkričio 6 d. vyko Europos migracijos tinklo Lietuvos Nacionalinio informacijos centro ir Statistikos departamento organizuotas susitikimas dėl migracijos ir tarptautinės apsaugos statistikos rinkimo. Susitikimo metu ekspertai pristatė problemas, su kuriomis susiduria vykdydami EB reglamentą 862/2007. Susitikimo metu taip pat buvo pristatyta EMN tinklo ruošiama metinė migracijos ir tarptautinės apsaugos ataskaita.
 
2009 m. spalio 22 – 23 d. Svetlogorske vyko seminaras žurnalistams „Prekybos žmonėmis problemos ir migracijos pavojų pristatymas žiniasklaidoje“. Seminaro tikslas - pagilinti žurnalistų žinias bei ugdyti įgūdžius rengiant medžiagą apie prekybos žmonėmis ir migracijos problemas. Seminaro metu vyko praktiniai užsiėmimai žurnalistams, buvo aptartas pasaulinės ekonominės krizės poveikis migracijai ir prekybos žmonėmis problemoms, NVO ir žiniasklaidos bendradarbiavimo galimybės,  pristatyti Kaliningrado srities žiniasklaidos tyrimo preliminarūs rezultatai.    

 


2009 m. spalio  22 d. TMO Vilniaus biuro atstovė dalyvavo TMO Rygos biuro rengtame seminare apie savanorišką grįžimą. Seminaro metu buvo pristatoma Latvijos tyrimo instituto vykdyta Europos šalių savanoriško grįžimo studija. TMO Londono biuro komunikacijos vadovas Marek Effendowicz pristatė Latvijos pasienio ir Migracijos departamento atstovams TMO patirtį įgyvendinant savanoriško grįžimo ir reintegracijos projektus. Šis seminaras rengiamas įgyvendinant Latvijos nacionalinę metinę Europos grąžinimo fondo programą.

 


2009 m. rugsėjo 28-spalio 9 dienomis Jurga Kievišaitė dalyvavo Tarptautinėje Turino vasaros mokykloje. Dviejų savaičių trukmės mokymuose dalyviai aptarinėjo Europos Sąjungos migracijos politiką, migrantų socialines teises, paskutines prekybos žmonėmis nusikaltimo tendencijas ir tarptautinių organizacijų vaidmenį sprendžiant migracijos klausimus. 45 mokyklos dalyviai taip pat lankėsi didžiausiame pasaulyje Jungtinių Tautų miestelyje Turine. Daugiau informacijos apie vasaros mokyklą: http://summerschool.iuse.it

2009 m. spalio 15 dieną TMO biuro vadovė Audra Sipavičienė skaitė pranešimą Žmonių mobilumas ir pasaulinis vystymasis: iššūkiai politikams ir rekomendacijos veikti“ Jungtinių tautų vystymo programos (UNDP) renginyje, skirtame pristatyti 2009 metinį pranešimą apie žmogaus socialinę raidą. 2009 metų pranešimas skirtas žmonių mobilumo ir migracijos problemoms analizuoti.


Tarptautinės Migracijos organizacijos Vilniaus biuras, vykdydamas projektą „Supratimo link“ , spalio 9 -10 dienomis organizavo 2-jų dienų mokomąjį – praktinį seminarą „Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas“. Šis seminaras skirtas politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su Europos integracijos fondo tikslais, t.y. susijusiems su trečiųjų šalių piliečiams teikiamomis paslaugomis ar jų kūrimu.  

Seminaro dienotvarkę galite rasti čia: : DIENOTVARKE3.doc


2009 m. rugsėjo 30 -  spalio 1 dienomis TMO Vilniaus biuro atstovės Audra Sipavičienė ir Ramunė Čiurlionytė dalyvavo TMO Briuselio biuro organizuotame seminare apie savanorišką grąžinimą (IOM EU Consultation on the ‘Enhanced and Integrated Approach regarding Return and Reintegration in Countries of Origin (Irrico II)’). Seminare dalyvavo per 50 TMO bei vyriausybių atstovų iš ES šalių bei Norvegijos ir Šveicarijos. Šis įvykis suteikė puikią galimybę apsikeisti Europos patirtimi savanoriškų grąžinimų bei reintegracijos srityse, specialų dėmesį skiriant su grįžimais susijusiai informacijai. Buvo pristatytas internetinis puslapis, kuriame kaupiama  informacija apie kilmės šalis, bei kuriame migrantai gali pateikti individualius klausimus ir poreikius susijusius su grįžimu namo.  Spalio 1 d. popietę taip pat vyko TMO Briuselio vykdomų savanoriško grąžinimo programų 25-ių metų jubiliejaus paminėjimas.
Suminaro dienotvarkę galima rasti čia: AVR dienotvarke.doc


2009 m. rugsėjo 22 d. TMO Vilniaus biuro projektų vykdytojos R.Augutienė ir I.Būdvytytė dalyvavo UNDP ir UNDOC organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje "Asmenų, gyvenančių su ŽIV/ AIDS, pažeidžiamumo tyrimas Lietuvoje".


Rugsėjo 22 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai susitiko su Vilniaus m. VPK Migracijos valdybos viršininku G. Bagužiu. Susitikime aptartos galimybės organizuoti atsakingų institucijų susitikimą - diskusiją aptariant LR piliečių fiktyvių santuokų su užsieniečiais keliamas problemas.  


Rugsėjo 22 – 26 d. Lietuvoje svečiavosi 5 nevyriausybinių organizacijų atstovai ir socialiniai darbuotojai iš Kaliningrado srities. Mokomasis vizitas buvo skirtas apsikeisti patirčiai organizuojant ankstyvąją prekybos žmonėmis prevenciją bei reintegraciją. Svečiai aplankė Dingusių žmonių šeimų paramos centrą, Motinos ir vaiko pensioną, Caritas Lietuva atstovybes Kaune, Šiauliuose, taip pat bendravo su Vilniaus, Kauno ir Šiaulių pareigūnais, tiriančiais prekybos žmonėmis atvejus.

 


2009 m. rugsėjo 17 - 18 dienomis  TMO Vilniaus biuro vadovė skaitė pranešimą Šiaurės Šalių Ministrų Tarybos organizuotame renginyje policijos pareigūnams, kovojantiems su prekyba žmonėmis. Pranešimo tema -  "IOM Counter trafficking activities in Lithuania: prevention, assistance to victims, work with vulnerable gruops".


2009 m. rugsėjo 11 d. Briuselyje vyko 36-tasis Europos migracijos tinklo susitikimas. Susitikimo metu buvo diskutuojama dėl EMN indelio į Europos imigracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo stebėjimo metodą. Dienotvarkė pridedama.

Rugsėjo 10 vyko Europos migracijos tinklo statistikos ekspertų susitikimas, kuriame buvo tariamasi, kaip EMN veiklai panaudoti nacionalinių migracijos duomenų teikėjus bei kaip sudaryti vietines darbo grupes (task-force). Lietuvą susitikime atstovavo Statistiko departamento direktoriaus pavaduotoja Dalia Ambrozaitienė.  

1 Agenda_36th EMN NCP Meeting Statistics Workshop (MIGRAPOL EMN Doc 179)_Version 4.pdf


2009 m. rugsėjo 8-11 dienomis Kopenhagoje vyko 14-oji Metropolito konferencija, kurioje dalyvavo TMo projektų vadovas M.Jeršovas. Tai yra viena didžiausių konferencijų migracijos tema. Šių metų tema – migracija ir mobilumas. Daugiau informacijos apie konferenciją rasite čia www.metropolis2009.org.  


2009 m. rugpjūčio 24 – 25 dienomis TMO atstovė dalyvavo Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro organizuotoje konferencijoje – seminare, apie prekybą žmonėmis. Šis renginys buvo Tarptautinio projekto dalis ir skirtas pristatyti Prekybos žmonėmis situaciją į Lietuvą atvykusiems specialistams iš Airijos, Škotijos ir Ispanijos.

TMO atstovė šiame renginyje skaitė 3 pranešimus:

-          prekybos žmonėmis aukos identifikavimas

-          pagalba prekybos žmonėmis aukoms

-          teisės aktų taikymo problematika prekybos žmonėmis atvejais


TMO Vilniaus biuras skelbia konkursą naujų darbuotojų priėmimui

(konkursas pasibaigęs)

 

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras ieško darbuotojų Europos grąžinimo fondo projektams įgyvendinti. Projektai susiję su savanoriško grąžinimo (SG) organizavimu. Apie SG plačiau čia arba anglų kalba. Su reintegracijos projektais galite susipažinti čia

Numatoma darbo pradžia: 2009 m. spalio 1d. Visi darbo kontraktai yra fiksuotos trukmės su galimybe pratęsti. 

Siūlomos darbo pozicijos:

(1)   Projekto vykdytojas - konsultantas

Atsakomybės sritis: savanoriškų grąžinimų (SG) organizavimas, migrantų konsultavimas

(2)   Vykdytojas

Atsakomybės sritis: tyrimų vykdymas, reintegracijos kilmės šalyje organizavimas

(3)   Vykdytojo padėjėjas / Viešųjų pirkimų specialistas

Atsakomybės sritis: viešųjų pirkimų vykdymas ir pagalbiniai projektų įgyvendinimo darbai

CV su rekomendacijas galinčių suteikti asmenų kontaktais bei motyvacinį laišką (lietuvių kalba) prašome siųsti iki rugsėjo 1 d. el. paštu jurga@iom.lt

Motyvaciniame laiške prašome nurodyti darbo poziciją, į kurią kandidatuojate. Sėkmingi kandidatai bus pakviesti į egzaminą (bendro supratimo ir kalbų). Visas darbo pozicijų ir priėmimo procedūros aprašymas šiame dokumente.


2009 m. liepos 16-18 d. Briuselyje vyko 35-tasis Europos migracijos tinklo susitikimas. Susitikimo metu šalys narės pristatė nacionalinių tyrimų apie nelydimų nepilnamečių būklę tyrimo rezultatus bei aptarė bendrus klausimus. Dienotvarkė pridedama.

1 Agenda_35th EMN NCP_Glossary-Thesaurus Meetings (MIGRAPOL EMN Doc 175)_Version 2.pdf


2009 m. birželio 15-17 d. TMO atstovai su partneriais iš Mykolo Romerio universiteto lankėsi Helsinkyje kur domėjosi, kaip Suomijoje organizuojama trečiųjų šalių piliečių integracija bei kaip vykdomas valstybės tarnautojų tarpkultūrinis mokymas. Šis mokomasis vizitas yra projekto “Supratimo link” dalis.


2009 m. birželio 8-12 d. projekto „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado regione“ rėmuose, TMO Vilniaus biuro atstovai kartu su projekto partneriais iš Kaliningrado dalyvavo gerosios praktikos apsikeitimo vizite Ukrainoje. Vizito tikslas buvo sužinoti apie naujus prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos aukoms metodus, naudojamus Ukrainoje, kuriuos galima būtų pritaikyti Kaliningrado srityje. Vizito metu TMO atstovai ir projekto partneriai susitiko su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir aplankė specializuotą reabilitacijos centrą.


2009 m. birželio 19 d. TMO atstovai dalyvavo Tarptautinės pabėgėlių dienos minėjime Pabėgėlių priėmimo centre, Rukloje (Jonavos raj.). Šventės metu dalyviams buvo aprodytos Centro patalpos, pasakojama apie pabėgėlių gyvenimo sąlygas, vyko vaikų pasirodymas, filmo "Kur akys veda" pristatymas ir nacionalinių valgių degustacija. 2009 metų tema - "Tikri žmonės - tikri poreikiai" parinkta siekiant pabrėžti, jog pabėgėliai - tokie pat žmonės kaip mes, turintys panašius poreikius, problemas ir siekius.

 

         
JTVPK koordinatorė Lietuvoje Renata Kuleš sveikino Centro direktorių Algimantą Dieninį.   Vaikus linksmino klounų trupė "Klounai be sienų" iš Švedijos. Pabėgėliai kvietė paragauti savo gamybos nacionalinių patiekalų.


2009m. gegužės 22 d. TMO biuro vadovė Audra Sipavičienė skaitė pranešimą tema "Ekonominės krizės poveikis migracijai ir migrantams: padėtis pasaulyje ir prognozės Lietuvai" Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuotoje Europos Savaitės diskusijoje.  Pranešime buvo pristatyta, kaip ekonominė krizė paveikė migracijos srautus visame pasaulyje ir Lietuvoje, kaip keičiasi migrantų padėtis darbo rinkoje, apie prasiveržiančius anti-migrantų protestus. Informaciją apie TMO ekonominės migracijos ir krizės apžvalgą galite rasti čia. Diskusijos metu pranešimus taip pat skaitė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sadauskas ir Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas Dainius Paukštė.


2009 m. gegužės 22 d. TMO atstovė Jurga Kievišaitė dalyvavo Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlio Komisaro (JTVPK) Organizacijos atstovybės Lietuvoje organizuotoje diskusijoje "Pabėgėlių perkėlimas. Galimybė ar problema Lietuvai?" Susitikimo metu buvo pristatyta pabėgėlių perkėlimo - nuolatinės tarptautinės apsaugos suteikimo ir perkėlimo į saugesnę šalį nei ta, kurioje tokie žmonės pasiprašo prieglobsčio - procedūra. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie panašų atvejį, kai dvi šeimos buvo perkeltos į Lietuvą iš Maltos šiai pasiprašius pagalbos iš kitų valstybių, apžvelgtas Rygoje vykęs seminaras, pristatyta kitų Baltijos šalių pozicija perkėlimo klausimu.


2009 m. gegužės 12 - 15 dienomis TMO Vilniaus biuro darbuotojai kartu su projekto "Supratimo link" partneriais - Mykolo Romerio Universiteto darbuotojais - dalyvavo mokomajame vizite bei konferencijoje "Interethnic Relations: Multidisciplinary Approaches" Lisabonoje.

           

          


2009 m. gegužės 5 d. TMO Vilniaus biuras atšventė biuro vadovės Audros Sipavičienės gimtadienį! TMO komanda aplankė Trakus, išbandė buriavimo ežere džiaugsmus ir išragavo karaimų patiekalus. Audra Sipavičienė Lietuvos biurui vadovauja nuo įkūrimo 1998 metais.

       

TMO Vilniaus biuro komanda vadovės gimtadienį

atšventė Trakuose.


2009 m. balandžio 20-21 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai Mantas Jeršovas ir Linas Danielius susitiko su Kaliningrado srities žiniasklaidos analitike Marina Matunina  dėl žiniasklaidos tyrimo, kuris vykdomas projekto „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado srityje“ rėmuose. Taip pat buvo suorganizuotas vizitas į nevyriausybinę organizaciją teikiančią telefonines konsultacijas bei į Kaliningrado miesto AIDS centrą.


2009 m. balandžio 20-24 dienomis TMO Vilniaus biuro atstovės dalyvavo gerosios praktikos apsikeitimo vizite Londone projekto “Prienama informacija – sėkmingos integracijos garantas” rėmuose. Vizito tikslas buvo išsiaiškinti, kaip Didžiojoje Britanijoje veikia trečių šalių piliečių integracijos sistema, kokios paslaugos jiems yra prieinamos, kokios organizacijos gelbsti atvykusiesiems prisitaikyti naujoje šalyje. Vizito metu TMO atstovės susitiko su valstybinių bei nevyriausybinių institucijų atstovais, turėjo galimybę susipažinti su Jungtinėje Karalystėje vykdomomis trečiųjų šalių piliečių integracijos veiklomis.  

 

     


2009 m. balandžio 17 dieną Vilniuje įvyko TMO Vilniaus biuro kartu su Jungtinių Tautų Vyriausiojo Pabėgėlių Komisaro (JTVPK) atstove Renata Kuleš organizuotas abiejų organizacijų bendrai išleistas mokytojams skirtas mokomųjų priemonių rinkinys „Ne tik skaičiai“.

 

Renginio metu mokytojams buvo trumpai pristatytos abi organizacijos, jų darbo sritys ir kryptys, pademonstruotos ir kartu atliktos užduotys iš mokomojo leidinio, pristatytas leidinio turinys ir aptartos jo pritaikymo pamokose ir popamokinėje veikloje galimybės.

 

Mokomoji medžiaga „Ne tik skaičiai“ – tai naujoviška mokymo priemonė, skirta mokyklų pedagogams bei moksleiviams kalbėti ir suprasti įvairius migracijos aspektus. Mokomąją medžiagą sudaro lengvai naudojama, smagiai iliustruota knyga, kurioje pateikiamos trumpos istorijos, įvairios užduotys mokiniams, ir DVD su filmukais, pristatančiais migrantų ir pabėgėlių istorijas. Tikimasi, kad informuotumas apie migraciją ir jos niuansų supratimas paskatins dialogą ir atviresnį požiūrį į pasaulinius procesus.

 

       


2009 m. balandžio 7 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vyko Europos migracijos tinklo (EMT) pristatymas. Pristatyme dalyvavo virš 20 su migracijos klausimais susijusių institucijų atstovai. Tarp jų - Užsienio reikalų ministerijos, Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Pabėgėlių priėmimo centro, Užsieniečių registracijos centro, Migracijos departamento, Gyventojų registro tarnybos, Statistikos departamento, Vilniaus, Mykolo Romerio universitetų, Lietuvių išeivijos instituto, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Jungtinių Tautų Vyriausio Pabėgėlių Komisaro, Viešosios politikos ir vadybos instituto ir kitų įstaigų ir organizacijų atstovai.

Šiuo susitikimu buvo oficialiai įkurtas Nacionalinis informacijos centras, kuris rinks, teiks ir analizuos su migracija susijusius duomenis Lietuvoje. EMT įkurtas Europos Komisijos, jame dalyvauja visos ES valstybės išskyrus Daniją (dalyvauja stebėtojo teisėmis). Lietuvoje EMT funkcijas pavesti atlikti TMO Vilniaus biurui kartu su VRM.

       


2009 m. kovo 27 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos organizuotuose mokymuose „Europos grąžinimo fondas 2008-2013m.“. Šių mokymų metu buvo pristatytos Europos grąžinimo fondo daugiametė ir 2008m. metinės programos, aptarta Europos grąžinimo fondo administravimo schema. 


2009 m. kovo 20 dieną TMO Vilniaus biure lankėsi Londono policijos klubų ir dorovės padalinių vadas, vyriausiais policijos detektyvas Richardas Martinas bei Londono policijos detektyvas inspektorius Kevinas Hylandas. Susitikime aptarta prekybos žmonėmis situacija Lietuvoje bei Jungtinėje Karalystėje bei numatytos tolimesnio bendradarbiavimo teikiant pagalbą aukoms gairės.


2009 m. kovo 19 d. TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė dalyvavo 39-oje metinėje Jungtinių Tautų Nevyriausybinės organizacijos FAWCO (Federation of American Women Clubs Overseas) konferencijoje, kur skaitė pranešimą „Prekyba žmonėmis: problemos, mechanizmai, sprendimų paieška“. Pranešime ne tik apžvelgtos bendrosios prekybos žmonėmis problemos, bet ir, remiantis TMO depersonalizuotos duomenų bazės apie prekybos žmonėmis aukas duomenimis,  apžvelgta situacija Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą, diskutuota apie tolimesnės veiklos poreikius ir galimybes. Pranešimas pridedamas. TRAFFICKING_2009_Final.ppt


2009 m. kovo 17 d. TMO projektų vadybininkė Ieva Būdvytytė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos organizuotame susitikime dėl Atvirų Europos Namų Dienos organizavimo. Susitikimo metu buvo pristatyti būsimo renginio tikslai ir tematika, aptarti organizaciniai klausimai.

Atvirų Europos Namų dienos renginiai vyks balandžio 22 d. Šios dienos metu gyventojai galės apsilankyti daugelyje valstybinių institucijų bei Tarptautinių organizacijų biuruose, tame tarpe ir TMO Vilniaus biure. Detalesnė informacija apie renginį bus viešinama regioninėje bei nacionalinėje spaudoje, taip pat institucijų tinklalapiuose.


2009 m. kovo 13 d. TMO projektų vadovė Jurga Kievišaitė ir finansininkės asistentė Aurelija Liakaitė dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros darbuotojų organizuotame seminare „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008m. metinė programa“.


2009 m. kovo 12 d.
TMO Vilniaus biuro vadovė A.Sipavičienė susitiko su LR Vidaus reikalų ministru Raimundu Palaičiu. Susitikimas buvo skirtas biuro veiklos pristatymui ir tolesnio bendradarbiavimo tarp TMO ir VRM gairėms apibrėžti. Susitikimo metu buvo pabrėžta, kad blogėjant ekonominei situacijai, vėl auga emigracijos mastas, žmonės į užsienį vyksta nepasiruošę. Mažėjant darbo Lietuvoje aktyviau veikia nelegalios įdarbinimo/ tarpininkavimo agentūros, daugėja nukentėjusiųjų nuo jų veiklos.

Buvo nurodyta, kad, nors projektas ir jau pasibaigęs, TMO „Migracijos informacijos centras“ teikia tokiems asmenims konsultacijas. Iš tiesų, tai vienintelė institucija Lietuvoje teikianti informacija visais su migracija susijusiais klausimais ir visoms migrantų kategorijoms. Ir jo paslaugų poreikis tik didėja.

A.Sipavičienės nurodė, kad TMO tikisi valstybės paramos, siekiant išlaikyti esamą bazę (nemokamas konsultacinis telefonas, speciali interneto svetaine, parengti konsultantai). Susitikimo metu taip pat buvo aptartos ir nelegalios migracijos bei migrantų grąžinimo problemos, kiti klausimai.

TMO Vilniaus biuras su Vidaus reikalų ministerija aktyviai bendradarbiauja nuo pat biuro Vilniuje įkūrimo 1998 metais.


2009 m. kovo 10 d. Rita Augutienė dalyvavo Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro koordinatoriaus ir nevyriausybinių organizacijų susitikime, kuriame aptarta dabartinė situacija, pagalbos pabėgėliams programos. Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro koordinatorė Lietuvoje Renata Kuleš pristatė Prieglobsčio prašytojų situaciją Lietuvoje ir Baltijos ir Šiaurės šalių regione.


2009 m. kovo 3 d. biuro vadovė Audra Sipavičienė bei projektų vadybininkė Ieva Budvytytė dalyvavo Ekonominės migracijos reikalų komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas ir aptartas Viešosios politikos ir vadybos instituto tyrimas „Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos efektyvumo įvertinimas“, taip pat buvo diskutuojama apie komunikacijos su Lietuvos emigrantais tikslo bei komunikuojamos žinios kitimą. Šio posėdžio metu TMO projektų vadybininkė Ieva Budvytytė pristatė TMO įvykdytą projektą – informacinę darbo mugę „Balnokim broliai žirgus“; tai buvo vienas iš gerosios praktikos, vykdant ekonominės migracijos strategiją, pavyzdžių.


2009 m. vasario 27 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai dalvavo mokymuose "Pirmieji žingsniai gavus Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinės programos paramą".


2009 m. vasario 26 d. TMO Vilniaus biuro atstovė Ieva Budvytytė dalyvavo Koordinacinės tarybos užsienio lietuvių bendruomenių ir užsienio lietuvių bendrojo lavinimo, Lituanistinių mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų 2009 – ųjų metų projektams analizuoti ir įvertinti posėdyje TMID. Posėdžio metu buvo svarstomas finansavimo skyrimas 84 projektams.

2009 m. vasario 26-27 d. TMO Vilniaus biuro vadovė.Audra Sipavičienė ir projektų  koordinatorius Linas Danielius organizavo merginų grupių supervizijas projekto „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado srityje“ rėmuose. Nevyriausybinės organizacijos Kaliningrado srityje dirba su merginų grupėmis pagal Alandų salų Taikos instituto sukurtą metodologiją. Merginų grupių metodas skirtas merginų asmenybių stiprinimui ir gebėjimui priimti svarbius sprendimus.


2009 m. vasario 19 d. Ieva Būdvytytė, Jurga Kievišaitė ir Rita Augutienė dalyvavo Socialinių tyrimų instituto, Etninių tyrimų centro organizuotame metodologiniame projekto "Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo proncipai ir rodikliai" seminare


2009 m. vasario 18 d. dr.Audra Sipavičienė dalyvavo LR Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje, kur buvo svarstomi pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimo bei minimalių normų dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo. 


2009 m. vasario 11 d. TMO biuro vadovė Audra Sipavičienė susitiko su Nyderlandų Karalystės Nepaprastąja ir įgaliotąja ambasadore J. E. Johanan Gerarda Maria RUIGROK. Susitikimo metu ambasadorei buvo įteikta galutinė TMO Migracijos informacijos centro veiklos ataskaita, trumpai pristatytos įvykdytos veiklos ir rezultatai.


2009 m. sausio 29 d. Vilniuje vyko susitikimas su apaštališkuoju nuncijumi Lietuvoje. Jame TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė J.E. pristatė organizacijos veiklos kryptis, vykdomus projektus, pasidalino patirtimi darbo su prekyba žmonėmis srityje.


2009 m. sausio 21-23 dienomis Svetlogorske (Kaliningrado regionas) įvyko uždaromoji projekto „Pasirink teisingai“ konferencija. Konferencijos metu TMO Vilniaus biuras kartu su partneriais Kaliningrade (Švietimo ministerija, Mokytojų kvalifikacijos institutu, nevyriausybine organizacija „Jaunimas už žodžio laisvę“) pristatė Kaliningrado srities mokytojams moksleivių mokymo apie saugią migraciją metodologiją bei kitas projekto metu vykdytas veiklas.

Projekto tikslas – informuoti Kaliningrado srities jaunimą apie migracijos grėsmes bei saugią migraciją ir taip prisidėti prie prekybos žmonėmis prevencijos regione.

Daugiau informacijos apie projektą www.zagranizza.ru.


2009 m. sausio 27 d. TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė ir projektų koordinatorius Mantas Jeršovas dalyvavo priėmime Rusijos Federacijos ambasadoje. Ambasados atstovams buvo pristatytas TMO Vilniaus biuro įgyvendintas prekybos žmonėmis prevencijos projektas Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija) ir jo rezultatai. Projekto metu buvo sukurta metodika mokytojams, kuria naudodamiesi jie informuoja vaikus apie prekybos žmonėmis pavojus. Šis projektas padėjo įdiegti vieną iš galimų ilgalaikių kovos su prekyba žmonėmis priemonių. 


2009 m. sausio 26 d. TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė ir projektų vadybininkas Linas Danielius susitiko su Suomijos ambasadore J. E. Marja-Liisa Kiljunen. Ambasadorei buvo pristatytas TMO Vilniaus biuro įgyvendinamas prekybos žmonėmis prevencijos projektas Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija), finansuojamas Suomijos užsienio reikalų ministerijos. Taip pat aptartas tolesnis bendradarbiavimas.


2009 m. sausio 19 d.  dr. Audra Sipavičienė dalyvavo LR Vyriausybės kanceliarijos posėdyje dėl Lietuvos pozicijos dėl Stokholmo laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės programos.


2009 m. sausio 6 d. TMO Vilniaus biuro vadovė Audra Sipavičienė dalyvavo Užsienio reikalų ministro V.Ušacko iniciatyva organizuotame pasitarime-diskusijoje darbo su išeivija problemoms aptarti.  Septynių institucijų atstovai ne tik dalinosi darbo patirtimi, įvardijo pagrindines problemas, bet ir aptarė išeivijos politikos viziją, ieškojo efektyvesnių darbo metodų.  Ministras informavo susirinkusius apie numatomą steigti Išeivijos reikalų tarybą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.


2008 m. gruodžio 18 d. – Tarptautinė migrantų diena. TMO ragina šalis nepamiršti, kad migracija daro teigiamą poveikį ekonominiam augimui, ir nepasiduoti spaudimui griežtinti imigracijos politiką ekonominio nuosmukio laikotarpiu.

„Durų migrantams uždarymas neabejotinai paskatins migrantus naudotis nelegaliomis žmonių pervežėjų ir prekybininkų žmonėmis paslaugomis, siekiant patekti į tikslo šalis“, – teigia TMO generalinis direktorius William Lacy Swing. Jis įsitikinęs, jog net ir ekonominės krizės laikotarpiu migracija gali užtikrinti ekonomikos augimą ir padėti spręsti krizės sukeltas problemas.

TMO skatina vyriausybes ir darbdavius neužkrauti kaltės dėl ekonominio nuosmukio migrantams ir neriboti žmonių judėjimo laisvės.


2008 m. gruodžio 11 d., ketvirtadienį, Vilniaus tarptautinio oro uosto išvykimo salėje vyko TMO Vilniaus biuro 10 metų šventė. Gimtadienio programoje buvo sveikinimo kalbos, vaikų ir jaunimo dainų ir šokių kolektyvo „Ugnelė“ pasirodymai, viktorina apie TMO ir migraciją, vėliau svečius linksmino ispaniškas gitarų duetas. Skaityti plačiau.


2008 m. lapkričio 15 d. TMO Vilniaus biuro atstovai dalyvavo Kaliningrado jaunimo projektų pristatyme. Viename iš jaunimo projektų buvo pristatoma fotoparoda apie migrantus ir migraciją Kaliningrado regione. Šios parodos fotografavai buvo 14-17 metų jaunimas. Kita Kaliningrado moksleivių grupė, kaip projektą, sugalvojo parengti laidą apie migraciją ir su ja susijusias problemas, kuri buvo transliuojama mokyklos televizijos eteryje.


2008 m. lapkričio 6 d. TMO Vilniaus biuras, vykdydamas projektą "Saugi kelionė namo: geroji praktika ir efektyvaus savanoriško grįžimo mechanizmo tobulinimas", organizavo tarptautinę praktinę konferenciją "Savanoriškas grąžinimas: pagalba migrantams ir vyriausybėms". Konferencijoje pranešimus skaitė ekspertai iš Čekijos, Vokietijos bei Norvegijos, turintys ilgametę patirtį vykdant savanorišką grąžinimą.


2008 m. spalio 29-30 d. TMO Vilniaus biuro darbuotojai organizavo Kaliningrade mokymus darbui su merginų grupėmis. Mokymus vedė Alandų salų Taikos instituto sertifikuoti lektoriai. Renginyje dalyvavo aštuoni psichologai iš nevyriausybinių organizacijų Kaliningrado srityje.


2008 m. spalio 29-30 dienomis Rita Augutienė dalyvavo Tarptautinės Migracijos Organizacijos mokymuose, skirtuose kelionių migrantams bei specialistams užsakymo organizavimui bei valdymui.


 

2008 m. spalio 24-25 dienomis TMO atstovė Ieva Būdvytytė  dienomis dalyvavo ekspertų seminare “The International Dimension of EU Asylum and Migration Policy” (“ES prieglobsčio ir migracijos politika tarptautiniu aspektu”), kuris vyko Liuvene (Belgija). Šiame seminare dalyvavo ekspertai (teisininkai, mokslininkai, įvairių organizacijų atstovai ir kt) iš įvairių šalių. Buvo aptarta tarptautinės ir ES teisės sąveika, pristatyta tarptautinių ir Europos teismų praktika, iškelta nemažai migracijos ir prieglobsčio politikos problemų.


2008 m. rugsėjo 18-19 dienomis TMO Vilniaus biuro vadovė dr. Audra Sipavičienė ir projekto koordinatorius Linas Danielius organizavo „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado regione“ (PIAVKO) projekto įvadinį seminarą Kaliningrade. Organizacijos iš Maskvos ir Lietuvos pristatė projekto partneriams Kaliningrade savo patirtį kovojant prieš prekyba žmonėmis.


2008 m. rugsėjo 15 dieną Lietuvos vaikų ir jaunimo centre Vilniuje Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras atidarė projektinių foto konkursų "Ką man būtų gaila palikti Lietuvoje" bei ,,Išeinu, palieku tave“ laureatų darbų parodą. Ekspozicijoje pristatomos geriausios jaunimo iki 21-erių metų iš visos Lietuvos nuotraukos, kuriomis autoriai reiškė savo nuomonę apie emigraciją.


2008 m. rugsėjo 11 d. TMO projektų koordinatorė Rita Augutienė dalyvavo organizacijų, teikiančių pagalbą prekybos žmonėmis aukoms, pasitarime-diskusijoje tema „Prekyba žmonėmis - NVO vaidmuo, pasiekimai ir iššūkiai“ Kaune. Susitikimą inicijavo Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras ir Moterų informacijos centras.


2008 m. rugsėjo 1-4 dienomis Helsinkyje vyko PRISM mokymai, kuriuose dalyvavo TMO Vilniaus biuro atstovai Linas Danielius ir Ieva Būdvytytė. Antros pakopos PRISM mokymuose rugsėjo 1-12 dienomis dalyvavo Ramunė Čiurlionytė.


2008 m. rugpjūčio 27 d. Ieva Būdvytytė ir Jurga Kievišaitė dalyvavo Lietuvos ekonominės plėtros agentūros, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Vilniaus tarptautinio klubo organizuotoje neformalioje diskusijoje „Kuo Lietuva gali padėti emigrantams ir kuo emigrantai gali padėti Lietuvai“. Jos metu TMO atstovės pristatė Migracijos informacijos centro veiklą ir organizuojamą informacinę darbo mugę Airijoje „Balnokim, broliai, žirgus!“ (plačiau: http://infocentras.iom.lt/lt/muge-airijoje)  . Neformalios diskusijos metu į Lietuvą grįžę mokslininkai, verslą pradėję užsieniečiai, bendruomenės atstovai pristatė savo veiklą ir mintis apie būdus, kuriais galima būtų stiprinti išvykusių ir lietuvių ryšius ir prisidėti prie Lietuvos ekonominės ir pilietinės plėtros.


2008 m. rugpjūčio 26-27dienomis TMO Vilniaus biuro atstovai dalyvavo susitikimuose su projekto „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado regione“ partneriais. Susitikimų metu buvo aptarti organizacijų įsipareigojimai projekte, numatyta tolimesnė veikla, vyko susitikimai su kandidatais projekto vietinio koordinatoriaus pareigoms užimti.


2008 m. rugpjūčio 18 d. Vilniuje Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuro atstovės Audra Sipavičienė ir Jurga Kievišaitė dalyvavo priėmime pas Airijos Respublikos ambasadorių Donal Denham. Jo metu Airijos ambasadai buvo pristatyti TMO ir Lietuvos darbo biržos numatomi renginiai Airijoje gyvenantiems lietuviams. TMO vadovė pristatė lapkritį organizuojamą darbo mugę, kurios metu lietuviai bus informuojami apie darbo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje. Mugė vyks Dubline ir Monaghane. 

Lietuvos darbo biržos užsienio ryšių skyriaus atstovė Monika Vyšniauskienė savo ruožtu pristatė LDB su Airijos įdarbinimo agentūra organizuojamas konsultacijas. Jos vyks keturiuose Airijos miestuose po 10 dienų. Europos įdarbinimo agentūros EURES specialistai asmeniškai konsultuos lietuvius apie tai, ko reikia norint grįžti dirbti į Lietuvą.

Susitikimo metu Airijos ambasadorius pažadėjo savo pagalbą organizuojant renginius Airijoje ir siekė užtikrinti bendradarbiavimą ir darbų koordinavimą tarp Airijoje projektus vykdančių institucijų.


2008 m. rugpjūčio 11 d. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biure lankėsi Uzbekistano delegacija, kuri į Lietuvą atvyko pažintinio vizito darbo migracijos klausimais. Susitikimo metu aptarta bendra migracijos situacija Lietuvoje, pristatyti TMO vykdomi projektai. Plačiau pristatytas Migracijos informacijos centras, jo vykdoma veikla ir teikiamos paslaugos.


2008 m. rugpjūčio 11-14 d.Zelenogradsko mieste (Kaliningrado regione, Rusijos Federacija) vyko 4 dienų mokymai konkurso „Idėjos projektams“ nugalėtojams. Mokymai buvo skirti moksleiviams supažindinti su migracijos aktualijomis bei išmokyti projektų valdymo. Mokymuose moksleiviams pristatytos temos susijusios su migracija bei teorinės-praktinės žinios apie projektų rengimą ir valdymą (projekto tikslai, užduotys, veiklos organizavimas, derybos, biudžeto sudarymas, atsiskaitymai dėl projekto veiklų, praktinės užduotys). 

2008 m. liepos 17-18 dienomis TMO Vilniaus biuras dalyvavo susitikimuose su projekto „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado regione“ partneriais. Susitikimų metu buvo aptarti organizacijų vaidmenys projekte bei projekto planas 2008 metams.


2008 m. liepos 10 dieną Vidaus Reikalų ministras Regimantas Čiupaila išreiškė padėką bei apdovanojo Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro vadovę Audrą Sipavičienę už svarų indėlį įgyvendinant kovos su prekyba žmonėmis politiką Lietuvoje.

 


2008 m. birželio 19 dieną TMO Vilniaus biuras kartu su Lygių galimybių plėtros centru organizuoja lyderių apmokymus Holliday Inn Viešbutyje.


2008 m. birželio 9-10 dienomis TMO Vilniaus biuras surengė vizitą į Kaliningrado sritį. Vizito tikslas – užmegzti ryšius su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis ir surasti partnerius projektui „Prekybos žmonėmis prevencija ir pagalbos teikimo nukentėjusiems gebėjimų stiprinimas Kaliningrado regione“.


2008 m. birželio 5-6 dienomis Druskininkuose vyko seminaras "Vaikų komercinis seksualinis išnaudojimas – kaip su jais dirbti?“, kurį organizavo VšĮ "Vaiko Namas". Renginyje dalyvavo TMO Vilniaus biuro darbuotojos I.Būdvytytė ir R.Augutienė.


2008 m. birželio 3 dieną TMO Vilniaus biuro darbuotojos dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotame seminare "Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 - 2013".

Gegužės 27 d. TMO Vilniaus biuro atstovė Ieva Būdvytytė dalyvavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (T. Kosčiuskos g. 30, Vilnius) organizuotame posėdyje ,,Šiaurės sodas”, skirtame ekonominės migracijos procesams iš Lietuvos į Skandinaviją aptarti.  Posėdžio metu buvo aptartos Lietuvių emigracijos į skandinaviją tendencijos, problemos, su kuriomis susiduria lietuviai nuvykę į skandinavijos šalis. Norvegijos profsąjungos “Fellesforbundet” atstovai plačiai pristatė problemas, su kuriomis susiduria lietuviai darbuotojai Norvegijoje, bei pateikė naudingos informacijos, kaip to išvengti.


2008 m. gegužės 29- birželio 1 dienomis TMO Vilniaus biuro vadovė dr. Audra Sipavičienė dalyvavo 21-oje Baltijos Studijų Konferencijoje Baltic Crossroads: Examining Cultural, Social, and Historical Diversity Indianos Universitete (JAV) bei skaitė pranešimą Migration and the Problems of Transnational Families in the Baltic.


2008 m. gegužės 27-28 dienomis dr.Audra Sipavičienė Čikagoje dalyvavo susitikimuose-diskusijose su lietuvių bendruomenės JAV atstovais, lietuviškos žiniasklaidos korespondentais (laikraščiai "Draugas", "Vakarai", lietuviškos radio programos korespondentais), taip pat  konsulato darbuotojais, kur pristatė tarptautinės Migracijos Organizacijos veiklą, vykdomus projektus bei aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes.


2008 m. gegužės 31 d. TMO Vilniaus biuro atstovė Ieva Būdvytytė dalyvavo Lietuvos radijo transliuojamoje laidoje “Salos”. Laidoje buvo aptariama lietuvių emigrantų padėtis Norvegijoje, galimybės ir problemos laukiančios mūsų tautiečių nuvykus į šią skandinavijos šalį.


2008 m. gegužės mėn. TMO atstovai penkiose Kaliningrado miesto (RF) mokyklose pristatė jaunimo projektą vykdomą Kaliningrado regione, parengtą pagalbinę medžiagą mokytojams apie migracijos galimybes ir grėsmes bei projekto rėmuose vykdomus konkursus skirtus jaunimui.


2008 m. gegužės 8 – 12 dienomis TMO Vilniaus biuro darbuotojai lankėsi Gruzijos Respublikoje.

Vizito tikslas - užmegzti glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Gruzija, vykdant savanoriškus grąžinimus į šią šalį, o taip pat pasidalinti patirtimi, teikiant informavimo paslaugas potencialiems migrantams bei vykdant reintegraciją grįžusiems į kilmės šalis.


2008 m. balandžio 23-25 Budapešte vyko tarptautinė konferencija “Kova prieš nelegalią migraciją”. Konferencijos metu buvo diskutuojama, kaip mažinti be dokumentų dirbancių migrantų skaičių ES, svarstoma, kokie mechanizmai/institucijos galėtų apginti sudėtingoje situacijoje atsidūrusius ir išnaudojamus migrantus. TMO Vilnaius biurą konferencijoje atstovavo Mantas Jeršovas.


2008 m. balandžio 21 dieną TMO Vilniaus biuro atstovai  dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos surengtame Nacionalinio koordinatoriaus prekybos žmonėmis klausimais darbo grupės susitikime bei diskutavo praktinių problemų, galimų bendradarbiavimo būdų bei naujos programos rengimo klausimais.


2008 m. balandžio 16 dieną Tarptautinės Migracijos Organizacijos Vilniaus biure lankėsi delegacija iš Ukrainos, kurie domėjosi prekybos žmonėmis situacija Lietuvoje, programomis, nukreiptomis prieš prekybą žmonėmis bei diskutavo kitais aktualiais klausimais.


2008 m. balandžio 13-15 Briuselyje vyko 26-tasis Europos migracijos tinklo (EMT) narių susitikimas. EMT jungia visų ES šalių-narių migracijos specialistus ir suteikia galimybę aptarti migracijos keliamus iššūkius, ieškoti bendrų sprendimų ir dalintis patirtimi. Susitikime Lietuvą atstovavo TMO Vilniaus biuro atstovas Mantas Jeršovas.


2008 m. balandžio 15 d. organizuotas seminaras „DARBO JĖGOS IMIGRACIJA IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ: LIETUVOS POREIKIAI IR KITŲ ŠALIŲ PATIRTIS“. Seminaro metu ekspertai iš užsienio pasidalino patirtimi, pristatė Čekijos, Airijos ir Kolumbijos vykdomas darbo jėgos migracijos programas. Seminare dalyvavo virš 60 įvairių valstybinių institucijų atstovų, buvo diskutuojama apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbo jėgos iš trečiųjų šalių imigracijos galimybes ir grėsmes. Seminaro pranešimus galite rasti čia .......


2008 m. balandžio 10 d. TMO biure vyko susitikimas su Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Migracijos tarnybos viršininku Gintaru Bagužiu. Susitikimo metu aptartos nelegalios migracijos tendencijos Lietuvoje, kovos su šiuo reiškiniu būdai., svarstytos bendradarbiavimo galimybės.


2008 m. balandžio 1, 8 ir 12 dienomis Kaliningrado srityje vyko seminarai pedagogams "Migracija: galimybės ir pavojai", kurių metu TMO Vilniaus biuro specialistai pristatė projektą bei parengtą metodinę medžiagą pedagogams. Seminarų Sovietske, Kaliningrade bei Černiachovske metu dalyvavo daugiau nei pusantro šimto pedagogų, kurie turėjo galimybę praktiškai išbandyti parengtas pamokas, išsakyti pastebėjimus bei pasidalinti patirtimi.


2008 m. balandžio 9 dieną TMO Vilniaus biuro vadovė Dr.Audra Sipavičienė susitiko su Azerbaidžiano Respublikos ambasadore Lietuvoje J.E. Naira Shakhtakhtinskaya, pristatė biuro veiklą Lietuvoje bei apratė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes.


2008 m. balandžio 3 d. Telšių rajono savivaldybėje vyko TMO Migracijos informacijos centro organizuotas seminaras "Emigracija ir vaikai". Seminare dalyvavo apie 30 savivaldybės socialinių darbuotojų, seniūnijų, vaiko teisių apsaugos tarnybos, mokyklų atstovų.


2008 m. balandžio 2 d. TMO biure vyko susitikimas su Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos sekretoriumi Laimonu Talat-Kelpša bei Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamento direktoriumi Renatu Juška. Susitikimo metu buvo aptartas TMO ir URM galimas bendradarbiavimas įvairiuose projektuose.


2008 m. kovo mėnesį pradėjo veikti jaunimui skirtas internetinis puslapis (rusų kalba) www.zagranizza.ru. Tinklalapyje galima rasti patarimus vykstantiems į užsienį, kur kreiptis pagalbos papuolus į bėdą, daug kitos naudingos informacijos bei dalyvauti Kaliningrado srities jaunimui skirtuose

TMO Vilniaus biuras
Jakšto g. 12, ketvirtas aukštas, LT-01105 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 212 76 53
Faksas: +370 5 261 13 26
iomvilnius@iom.lt

© 2003 - 2010 IOM. Visos teisės saugomos.