Tarpkultūrinio pažinimo vadovas dirbantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis

  

 

      

Tarpkultūrinio pažinimo vadovas dirbantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis

Šis leidinys skirtas įvairių sričių specialistams, savo darbe susiduriantiems su trečiųjų šalių piliečių šeimomis. Ypatingas dėmesys šiame praktiniame leidinyje skiriamas skirtingų kultūrinių zonų – Afrikos, Azijos (Kinijos, Japonijos), Kaukazo, Indijos, Okeanijos, musulmoniškų kraštų – šeimos santykiams pažinti. Čia pateikiama informacija apie skirtingų kultūrų šeimos sampratą, tradicijas, lyčių vaidmenis šeimose, vaikų vertinimą, auklėjimo ypatumus. Leidinyje specialistai taip pat ras pagrindinę informaciją apie teisinę tarptautinių šeimų reglamentavimo bazę, užsieniečių vaikų teisinę padėtį ir jų teisių užtikrinimo ypatumus, taikinamąjį tarpininkavimą, teismų įgyvendinimo problemas bei praktiką. Leidinyje taip pat trumpai aptariamos psichologinės migracijos pasekmės, žinotinos specialistams, susiduriantiems su migrantų šeimomis, ir institucijų, teikiančių pagalbą trečiųjų šalių piliečiams, bendradarbiavimo galimybės.

Atsisiųsti

© 2003 - 2010 IOM. Visos teisės saugomos.