IOM Global Corner:

Europos migracijos tinklas

Tikslas

Europos mastu migracijos ir prieglobsčio klausimai yra itin svarbūs. Kadangi Europos Sąjungos, o ypač Šengeno erdvei priklausančios valstybės, yra tarpusavyje susijusios migracijos ir prieglobsčio srityje, reikalingas jų bendradarbiavimas ir suderinti sprendimai. Suprasdama šį poreikį, Europos Vadovų Taryba 2008 m. priėmė sprendimą įsteigti Europos migracijos tinklą (EMN), kurio pagrindinis tikslas - teikti naujausią, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie migraciją ir prieglobstį siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos politikos formavimo šiose srityse bei visuomenės informavimo. EMN sudaro Europos Komisija ir 27 ES valstybių narių bei Norvegijos migracijos ekspertai. Valstybių narių atstovai (Valdyba) kiekvienais metais iškelia pagrindinius tikslus, kuriuos EMN įgyvendina kartu su kiekvienoje valstybėje įsteigtais nacionaliniais informacijos centrais. 

Pagrindinės veiklos ir rezultatai

- Rengiamos studijos prieglobsčio ir migracijos srityje 
- Kaupiama ir analizuojama statistinė informacija
- Nuolat atnaujinamas migracijos ir prieglobsčio terminų žodynas
- Keičiamasi informacija su kitomis valstybėmis per trumpus paklausimus
- Siekiama supažindinti visuomenę su aktualiais migracijos klausimais
- Organizuojami ekspertų susitikimai, renginiai, apskritieji stalai su migracija susijusioms problemoms spręsti

Laikotarpis

2009-2016 m.  

Partneriai

Lietuvą Europos migracijos tinkle Lietuvos Vyriausybės nutarimu atstovauja Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministerija ir Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Internetinė svetainė

Daugiau informacijos apie EMN Europoje: www.emn.europa.eu ir Lietuvoje: www.emn.lt 

Europos migracijos tinklo Nacionaliniai informacijos centrai veikia šiose šalyse: 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir kofinansuojamas Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos