IOM Global Corner:

Prekybos žmonėmis prevencija

Projekto pavadinimas

Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas 

Tikslas

Apie prekybą žmonėmis Lietuvoje kalbama jau gana seniai, tačiau šiandien naujos prekybos žmonėmis formos ir verbavimo būdai verčia suklusti ne tik lengvo bei gerai apmokamo darbo ieškančius asmenis, bet ir specialistus, kurie dirba su prekybos žmonėmis aukomis ar socialiai pažeidžiamais asmenimis. Siekiant užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir pagelbėti jau nukentėjusiems nuo išnaudotojų, TMO Vilniaus biuras inicijavo projektą, pagrindines jo veiklas nukreipdamas į regionus. Prevencinis darbas mažesniuose Lietuvos miestuose ir kaimo vietovėse, kur didžiausias nedarbo lygis, – viena iš sričių, kur turi būti tiek didinamas visuomenės informuotumas, tiek ir stiprinama specialistų kompetencija. Laiku atpažinti pavojai, tinkamai suteikta informacija ar pagalba neabejotinai prisideda prie prekybos žmonėmis reiškinio atskleidimo bei kovos su šia nusikaltimo rūšimi.

Projekto tikslas – Lietuvos gyventojų socialinės atsakomybės didinimas kovoje su prekyba žmonėmis per visuomenės informavimą bei specialistų kompetencijų didinimą įgalinant juos atpažinti bei teikti tinkamą bei savalaikę pagalbą prekybos žmonėmis aukoms ar potencialioms aukoms regionuose, kuriuose nėra specializuotų organizacijų, teikiančių pagalbą.

Pagrindinės veiklos ir rezultatai

Prevencinė informacinė kampanija

- Internetinė svetainė, skirta prekybos žmonėmis prevencijai
- Prevencinis filmas apie prekybos žmonėmis pavojus
- Konsultacijos internetu ar telefonu 8 700 77887 arba 8 5 2121600
- Prevencinių priemonių viešinimas per savivaldybes, socialines įstaigas, radiją, spaudą bei televiziją.

Socialinių paslaugų teikėjų švietimas

- Mokymai socialinių paslaugų teikėjams regionuose
- Specialistų, dirbančių regionuose, supervizijos
- Mokomasis specialistų vizitas į Moldovą
- Apskritojo stalo diskusija, skirta įvertinti projekto rezultatus, identifikuoti aktualias problemines sritis bei pateikti rekomendacijas ateičiai

Laikotarpis

2013-2015 m.  

Internetinė svetainė

Daugiau informacijos apie projektą - http://prekybazmonemis.lt/

Prekybos___mon__mis_prevencija_Foto.png 

Projektas finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis