IOM Global Corner:

Savanoriško grįžimo ir reintegracijos programa

Tikslas

Prieglobsčio prašytojai, kurių prašymas buvo atmestas, ir trečiųjų šalių piliečiai (TŠP), kurie šalyje yra neteisėtai (prabuvo vizą, pasibaigė jų leidimo gyventi terminas), turi išvykti iš Lietuvos. Vadovaujantis ES bei Lietuvos teisės aktais tokiems asmenims turi būti suteikiama galimybė išvykti savanoriškai. Dažnai pasitaiko, kad šie asmenys negali išvykti patys, nes neturi arba turi nepakankamai lėšų įsigyti kelionės bilietą namo. Šiems asmenims neišvykus savanoriškai gresia išsiuntimas iš Lietuvos. Taigi savanoriško grąžinimo pagalba dažnai yra vienintelė humaniška ir saugi galimybė žmogui oriai grįžti į savo kilmės šalį. Siekiant išvengti pakartotinės neteisėtos migracijos ir suteikti galimybę TŠP įsitvirtinti savo kilmės valstybėje, gali būti teikiama reintegracijos pagalba. 

Tarptautinė migracijos organizacija Lietuvoje savanoriško grąžinimo pagalbą teikia daugiau kaip 16 metų. Be pagrindinių savanoriško grąžinimo ir reintegracijos veiklų, Tarptautinė migracijos organizacija prisideda prie grąžinimo procese dalyvaujančių praktikų gebėjimų stiprinimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymo.

Pagrindinės veiklos ir rezultatai

Savanoriško grąžinimo pagalbos teikimas TŠP, įskaitant pažeidžiamus asmenis. Per daugiau nei 5 metus savanoriškai į kilmės šalis su TMO Vilniaus biuro pagalba grįžo daugiau nei 300 žmonių.  
Reintegracijos pagalbos teikimas savanoriškai grąžintiems migrantams jų kilmės šalyje. Per visą programos laikotarpį savo kilmės šalyse sėkmingai reintegravosi daugiau apie 60 žmonių. 
Seminarų, konferencijų, kitų renginių organizavimas siekiant stiprinti grąžinimo procese dalyvaujančių institucijų gebėjimus bei plėsti bendradarbiavimą. Per daugiau nei 5 programos įgyvendinimo metus surengta per 30 seminarų, mokymų ir konferencijų, 4 regioninės konsultacijos bei daugiau nei 13 mokomųjų vizitų į įvairias šalis. 
Studijos ir analizės dėl reintegracijos galimybių kilmės valstybėse. Programos įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengtos Reintegracijos Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane bei Centrinėje Azijoje galimybių studijos. 
Aktualios informacijos savanoriško grąžinimo ir reintegracijos tematika sklaida: informacinių leidinių, plakatų, lankstinukų, video bei filmų platinimas, susitikimai su tiksline grupe, diplomatinėmis atstovybėmis, partneriais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei asmenimis.

Internetinė svetainė

Daugiau informacijos apie projektą - http://returnhome.lt/lt 

Lankstinukai apie TMO teikiamą grįžimo pagalbą užsieniečiams pateikiami lietuvių, anglų, arabų, azerbaidžaniečių, rusų ir tadžikų kalbomis. 

Lankstinukai apie TMO teikiamą grįžimo pagalbą užsieniečiams pateikiami anglų, arabų, kinų, rusų, ispanų ir turkų kalbomis. 

Atmintinė apie pagrindinius žingsnius norint dalyvauti savanoriško grįžimo programoje pateikiama anglų ir rusų kalbomis.  

Kelionės atmintinė pateikiama anglų ir rusų kalbomis.  

Atmintinė dirbantiems su migrantais pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. 

 

Savanori__ko_gr____imo_programa_Foto.jpg

Projektas "GPU2 - grįžimo pagalba užsieniečiams 2" bendrai finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo bei LR valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d.

PMIF_logo_600x86.png