IOM Global Corner:

Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas

Projekto pavadinimas

Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II

Tikslas

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, kiekvienais metais daugėja į Lietuvą atvyksiančių užsienio piliečių. Dėl intensyvios lietuvių migracijos auga ir mišrių šeimų, kuriose vienas ar keli asmenys yra užsienio piliečiai, skaičius. Specialistai, ypač dirbantys vaiko teisių apsaugos srityje, pastebi, kad vis dažnėjant mišrių ar užsienio šalių piliečių santuokų, šeimose kyla ir problemų, kurios neretai perauga į konfliktines situacijas. Neretai probleminiai yra tokiose šeimose gimusių vaikų pilietybės, globos, išlaikymo, religijos klausimai, tačiau sudėtingiausiai sprendžiami mišrių šeimų skyrybų atvejai, kuriuose sprendžiamas tolimesnis vaiko likimas. Visa tai skatina Lietuvos valstybinių institucijų darbuotojus atkreipti dėmesį į tarpkultūriškumo keliamas problemas. Tiek socialiniams darbuotojams, tiek ir vaiko teisių apsaugos specialistams ar švietimo sistemos atstovams būtina išmanyti kitų kultūrų specifiškumą ir žinoti, kaip bendrauti ir kaip spręsti situacijas, kurių kultūrinis kontekstas gerokai skiriasi nuo Lietuvos. 

TMO Vilniaus biuras, remdamasis daugiamete mokymų organizavimo bei darbo su įvairiomis migrantų grupėmis patirtimi, projekto „Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas“ rezultatų analize, inicijavo projektą „Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II“ . Šiuo tęstiniu projektu siekiama ugdyti Lietuvos valstybinių institucijų specialistų tarpkultūrinę kompetenciją bei sustiprinti gebėjimus vykdyti savo funkcijas dirbant su trečiųjų šalių piliečių ar mišriomis šeimomis. 

Pagrindinės veiklos ir rezultatai

- Pagal parengtą specializuotą mokymų programą buvo organizuojami devyni dviejų dienų trukmės mokymai skirtingų Lietuvos miestų savivaldybių specialistams. Skirtingų valstybinių institucijų specialistai, kurie savo darbe susiduria su trečiųjų šalių piliečiais, jų šeimomis bei vaikais, ne tik įgijo žinių bei praktiškai pritaikomų įgūdžių, bet ir sustiprino darbo komandoje įgūdžius, reikalingus teikiant pagalbą ar paslaugas trečiųjų šalių piliečių šeimoms ar mišrioms šeimoms, skiriant ypatingą dėmesį vaikams;
- Siekiant užtikrinti praktinį tarpkultūrinių žinių panaudojimą Lietuvos valstybinių institucijų darbuotojų tarpe, buvo parengtas praktinių situacijų gidas – informacinė medžiaga, kuri buvo išplatinta mokymų dalyviams ir 60-ies savivaldybių specialistams. Šiame leidinyje surinktos dažniausiai pasitaikančios situacijos, su kuriomis tenka susidurti socialinių paslaugų teikėjams dirbant su trečiųjų šalių piliečiais;
- Projekto pabaigoje surengta tarptautinė praktinė konferencija „Tarpkultūriškumas teisinėje praktikoje“, ypatingą dėmesį skiriant vaiko teisei į šeimos ryšius mišriose (LR ir trečiųjų šalių piliečių) šeimose bei kitiems aspektams, susijusiems su galimais trečiųjų šalių piliečių teisių pažeidimais.

Laikotarpis

2014-2015 m.  

Partneriai

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Tarpkult__riniai_projekto_foto.jpg 

Projektas finansuojamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 m. metinę programą.