IOM Global Corner:

TMO Lietuvoje

Lietuva tapo tikrąja TMO nare 1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirašius ir Seimui ratifikavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės migracijos organizacijos bendradarbiavimo susitarimą

Lietuvoje TMO Vilniaus biuras vykdo šias pagrindines veiklas: 

- Savanoriško grįžimo ir reintegracijos pagalba. TMO Vilniaus biuras padeda sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems migrantams grįžti į kilmės šalis. 
- Tyrimai migracijos srityje. TMO Vilniaus biuras atlieka tyrimus aktualiomis migracijos temomis bei renka, analizuoja ir visuomenei suprantama kalba pateikia statistinę informaciją.   
- Prekybos žmonėmis prevencija. TMO Vilniaus biuras vykdo informacines kampanijas bei esant galimybėms teikia pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.
Konsultacijos grįžtantiems Lietuvos migrantams. Nuo 2015 metų sausio TMO Vilniaus biure veikia Migracijos informacijos centras. Jo tikslas - grįžusiems arba apie grįžimą galvojantiems Lietuvos migrantams suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su grįžimu į Lietuvą, ir nukreipti juos į jų užklausas atitinkančias institucijas ar organizacijas. 
- Tolerancijos skatinimas ir integracija.  TMO Vilniaus biuras vykdo mokymus, skirtus tobulinti su migrantais dirbančių valstybės tarnautojų tarpkultūriškumo kompetencijas bei didinti supratimą apie kitas kultūras. 
Lietuvos atstovavimas Europos migracijos tinkle (EMT). Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe TMO Vilniaus biuras atstovauja Lietuvai EMT ir dalyvauja įvairiose darbo grupėse.