IOM Global Corner:

2018-08-08

Seimui pateiktas svarstyti Vyriausybės pritarimo sulaukęs migracijos sistemos pertvarkos projektas

Vyriausybė posėdyje praėjusį trečiadienį pritarė pataisoms dėl migracijos sistemos pertvarkos. Toliau jos teikiamos svarstyti Seimui.

„Migracijos funkcijos būtų įgyvendinamos keliais hierarchiniais lygiais: būtų sukurta Migracijos komisija, sudaryta iš kelių ministrų ir vadovaujama vidaus reikalų ministro, kuri brėžtų migracijos gaires, taip pat būtų suformuota stipri Migracijos reikalų grupė, kuri formuotų migracijos politiką. Pagal siūlomą modelį, Migracijos departamentas turėtų teritorinius padalinius, kuriuose būtų priimami daugelis šiuo metu Migracijos departamente sutelktų sprendimų. Taip būtų išvengta eilių“, – aiškina pataisas parengusi Vidaus reikalų ministerija (VRM). 

Siūloma:

  • Kad policijai nebūdingos migracijos valdymo funkcijos (pavyzdžiui, dokumentų piliečiams ir užsieniečiams išdavimas ir keitimas, tam tikrų pilietybės ir prieglobsčio procedūrų atlikimas, užsieniečių gyvenimo ir buvimo Lietuvoje kontrolė) būtų perduotos Migracijos departamentui ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Pastaroji toliau užsiimtų nelegalių migrantu kontrole;
  • užsieniečiui, turinčiam leidimą gyventi Lietuvoje, leisti keisti darbdavį ar darbo funkciją, dirbti pagal darbo sutartis keliems darbdaviams, kaip tai reglamentuota Darbo kodekse;
  • sumažinti galimybes piktnaudžiauti imigracijos tvarka – komandiruojamiems užsieniečiams būtų taikomas leidimo dirbti reikalavimas bei aiškiai įtvirtinta, kad užsieniečiai negali būti įdarbinami per laikinojo įdarbinimo įmones.
  • nebenumatyti pareigos darbdaviams registruoti su užsieniečiu sudarytas darbo sutartis teritorinėje darbo biržoje, nes pagal Darbo kodekso reikalavimus apie darbo sutarties sudarymą turi būti pranešta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui;
  • Europos Sąjungos (ES) valstybių narių piliečiams išduodamas popierines pažymas, patvirtinančias jų teisę gyventi Lietuvoje, pakeisti į kortelės formos pažymėjimus. 
Šaltinis: delfi.lt