IOM Global Corner:

2018-10-18

Vidaus reikalų ministras pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Jungtine Karalyste dėl kovos su prekyba žmonėmis

Spalio 18 –ąją, Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, Vyriausybės kanceliarijoje vidaus reikalų ministras ir Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją kovai su prekyba žmonėmis bei šiuolaikine vergove.

Vidaus reiklų ministerijos atliktoje „Situacijos kovos su prekyba žmonėmis srityje Lietuvoje 2017 metais“ apžvalgoje teigiama, kad Lietuvoje auga registruotų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis (2016 – 29, 2017 – 35). Jungtinė Karalystė išlieka viena pagrindinių tikslo šalių į kurią išvežami žmonės priverstiniam darbui, priverstinėms vedyboms bei kitoms išnaudojimo formoms.

Siekiant stabdyti šiuolaikinės vergovės apraiškas, pasirašydamos bendradarbiavimo deklaraciją šalys sutaria stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą kovos su prekyba žmonėmis srityje bei kartu stabdyti žmonių išnaudojimo apraiškas visuomenėje, taip pat sieks įgyvendinti bendras veiklas organizuojant nusikaltimų prevenciją, atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus, apsaugant aukas ir gelbstint pažeidžiamų asmenų grupes. Deklaracija pasirašyta Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos posėdžio metu. Vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytos komisijos paskirtis – koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje.