IOM Global Corner:

2018-11-29

Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvą įstatymui ir teikia jį Seimui

Lapkričio 28 dieną Vyriausybė pritarė Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymui ir teikia jį Seimui. Šis įstatymas turėtų įsigalioti nuo  2019 metų  liepos 1 dienos.

Šalyse ir regionuose, kuriuose kyla grėsmė Lietuvos piliečių ar lietuvių kilmės žmonių gyvybei, sveikatai, saugumui, turtui ar gerovei, valstybė siekia sudaryti sąlygas jiems sugrįžti į Lietuvą nuolat gyventi ir integruotis į šalies gyvenimą. Pagalba bus suteikiama ne tik mūsų piliečiams, lietuvių kilmės asmenims, turintiems teisę atkurti pilietybę, bet ir jų šeimos nariams. Lietuvos piliečiams, su ja susijusiems asmenims bus suteiktas perkeliamojo asmens statusas, kuris  užtikrins pagalbos teikimą ištikus stichinei nelaimei, katastrofai, teroro aktui, masinėms riaušėms, karo ar ginkluoto konflikto atveju užsienio valstybėje ar jos dalyje.

Vyriausybės nustatyta tvarka perkeliamieji asmenys turės teisę gauti valstybės paramą atvykimui į Lietuvą, integracijai visuomenėje: socialines pašalpas bei valstybės institucijų teikiamas administracines, švietimo, sveikatos priežiūros, Užimtumo tarnybos ir kitas viešąsias paslaugas.  Taip pat nustatytos ir kitos kompensacijos – už dokumentų tvarkymą, vertimą, mokant valstybės rinkliavas ir konsulinius mokesčius.

Pasibaigus perkeliamojo asmens integracijos laikotarpiui, kuris gali trukti ne ilgiau kaip 18 mėnesių, užsieniečiams, toliau gyvenantiems Lietuvoje, bus taikomos vienodas teisinis reguliavimas kaip ir kitiems čia gyvenantiems užsieniečiams.

Nuoseklaus teisinio reglamentavimo poreikis išryškėjo 2015-2017 m. teikiant paramą asmenų persikėlimui į Lietuvą ir integracijai iš Ukrainos Krymo Autonominės Respublikos, Sevastopolio miesto, Donecko ir Luhansko sričių. Buvo padėta persikelti ir integruotis 157 asmenims. 2017 m. gauti Venesuelos lietuvių prašymai padėti persikelti į Lietuvą iš humanitarinės krizės apimtos Venesuelos.

Šaltinis: LR Vyriausybės kanceliarija