IOM Global Corner:

2015-05-27

Š.m. birželio 8 d. rengiama baigiamoji projekto "Grįžtu namo VI" konferencija

2015 m. birželio 8 d. TMO Vilniaus biuras rengia baigiamąją projekto „Grįžtu namo VI“ konferenciją „Savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programa Lietuvoje 2010-2015 metais“

Konferencija skirta apžvelgti savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programą  2010-2015 metais, taip pat supažindinti su ateities planais ir programos kryptimis. Konferencijos metu pranešėja iš Europos migracijos tinklo Gražinimų ekspertų grupės pristatys Europos Komisijos tikslus ir siekius šioje srityje, savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programos vystymąsi Europoje. Su tendencijomis ir perspektyvomis Lietuvoje naujuoju 2014-2020 metų laikotarpiu supažindins Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, kuris taip pat pristatys planuojamas naujoves, preliminarią naujų projektų pradžią. Ir galiausiai ekspertas iš centrinės TMO būstinės pristatys Mastrichto universiteto atliktą tyrimą, kuriuo buvo siekiama nustatyti savanoriško grąžinimo ir reintegracijos programų efektyvumą, faktorius, kurie apsprendžia asmens pasiryžimą grįžti namo, ilgalaikį ir globalų programų poveikį grąžinamiems asmenims.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos migracijos politiką kuriančių ir ją įgyvendinančių institucijų atstovai, grąžinimų srityje dirbantys specialistai, su migrantais susiduriančių ir dirbančių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, diplomatinių atstovybių atstovai, akademinė bendruomenė, kt.

Konferencija vyks viešbučio Amberton konferencijų salėje (L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1).
Registracija į renginį vykdoma tel. (8 5) 240 4489, el. paštu: ievak@iom.lt arba faksu (8 5) 261 1326  iki š. m. birželio 4 d., ketvirtadienio, 17 val.

Konferencija rengiama įgyvendinant Europos grąžinimo fondo ir LR lėšomis finansuojamą projektą „Grįžtu namo VI“, kuriam įgyvendinti buvo skirta 100706,70 Eur.