IOM Global Corner:

2015-06-17

TMO Vilniaus biure pradėjo veikti Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą“.

Migracijos informacijos centras teikia konsultacijas grįžtantiems ar apie grįžimą galvojantiems lietuviams bei jų šeimos nariams darbo, švietimo, sveikatos apsaugos, šeimos narių užsieniečių integracijos ir kitais su grįžimu į Lietuvą susijusiais klausimais. 

Siekiant užtikrinti kokybiškas ir efektyvias konsultacijas, yra  sukurtas su grįžimu į Lietuvą susijusių institucijų, vyriausybinių, nevyriausybinių ir verslo organizacijų atstovų tinklas. Vieno langelio principu Migracijos informacijas centras siekia padėti besikreipiančiam asmeniui kuo greičiau surasti atsakymą.

Konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 22922 (nemokama tel. linija Lietuvoje) ir +370 52 51 43 52 (skambinant iš užsienio), internetu (skype: Migracijos informacijos centras) bei el.paštu (mic@iom.lt). 

Internetiniame tinklalapyje www.renkuosilietuva.lt draugišku vartotojui formatu galima ne tik rasti įvairią, su grįžimu į Lietuvą susijusią informaciją, bet ir aprašytos grįžusių migrantų patirtys, interaktyviame žemėlapyje pateikiama Lietuvos regionuose esanti migracijos situacija, perspektyvios specialybės, grįžusių migrantų iniciatyvos. Norintys prisidėti prie Lietuvos visuomeninio gyvenimo, tačiau fiziškai grįžti negalintys, interneto puslapyje gali rasti informaciją apie užsienyje gyvenančių lietuvių iniciatyvas – tiek vykdomas Lietuvoje, tiek kitose šalyse. 

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės