IOM Global Corner:

Pirkimai

TMO Vilniaus biuras perka įvairias prekes ir paslaugas: konsultacines paslaugas, vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, telekomunikacijos paslaugas ir įrangą, su IT susijusią įrangą ir paslaugas,  kanceliarines prekes, reprezentacinės atributikos, informacinių leidinių leidybos paslaugas ir pan. 

TMO Vilniaus biuro pirkimai priklauso nuo tuo metu biuro vykdomų veiklų, tad poreikis prekėms ir paslaugoms yra kintantis. 

TMO Vilniaus biuras pirkimus vykdo vadovaujantis TMO Pirkimų taisyklėmis. 

Su bendraisiais pirkimų principais ir procesais galite susipažinti čia.  

Europos grąžinimo fondo 2013 m. metinės programos lėšomis įsigytos prekės/paslaugos